Ozon Analiz Araçlarıyla Tahıl Kalitesinin Korunması: Tahıl Depolama için Sürdürülebilir Bir Çözüm

April 8, 2024
hakkında en son şirket haberleri Ozon Analiz Araçlarıyla Tahıl Kalitesinin Korunması: Tahıl Depolama için Sürdürülebilir Bir Çözüm

Tarım dünyasında, gıda güvenliğini ve ekonomik istikrarı sağlamak için depolama sırasında tahıl kalitesinin korunması çok önemlidir.ve kalite bozulması genellikle tahıl depolama tesislerini rahatsız ediyorSilos üreticisi şirketlerinin tahminlerine göre, dünyanın tahıl üretiminin yaklaşık %10'u çeşitli nedenlerle depolama sırasında kaybedilmektedir.

Geleneksel böcek kontrol yöntemleri genellikle tahıl üzerinde kalıntı bırakan ve insan sağlığı ve çevre için risk oluşturan kimyasal pestisitlerin kullanılmasını içerir.Son teknoloji gelişmeleri daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyorOzon gazı.

Araştırmalar, ozon gazının silolardaki böceklerin çoğalmasını etkili bir şekilde kontrol ettiğini göstermiştir.Ozon gazı tahıl üzerinde zararlı kalıntılar bırakmadan hasar riskini önemli ölçüde azaltabilirAyrıca, ozon gazı, tahıl yüzeyinde tarımsal ve pestisit kalıntılarını yok edebilen ve silo ortamındaki mikrobiyolojik kirliliği önleyebilen oksidant özelliklere sahiptir.

- Evet.Zetron Technology Co., Ltd., tahıl depolama için ozon gazı çözümlerinin uygulanmasında çok önemli bir rol oynayan ozon analiz aletleri sağlama konusunda uzmanlaştık.Enstrümanlarımız silo ortamındaki ozon seviyelerini sürekli olarak izliyor., böcek çoğalmasını önlemek için konsantrasyonun uygun düzeyde olmasını sağlayarak tahıl üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri en aza indirir.

Ozon analizi aletlerimizi tahıl depolama tesislerine entegre ederek, çiftçiler ve depolama yöneticileri tahıl kalitesini etkili bir şekilde koruyabilir, kayıpları azaltabilir,ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvikYenilikçi teknolojimizle, tahıl depolama zorluklarının üstesinden gelmek ve gelecek nesiller için gıda güvenliğini sağlamak için tarım endüstrisini desteklemeye kararlıyız.